Strona głównaDla ucznia„Poznaj Polskę“

„Poznaj Polskę“

      

 

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę“ jest wsparciem dla organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Szkoły wybierają konkretne miejsca, zabytki, muzea, które odwiedzą w ramach wycieczki. Nasza szkoła otrzymała w tym roku dofinansowanie na wycieczkę jednodniową do Gdyni, gdzie uczniowie zwiedzą Muzeum Emigracji oraz Statek – muzeum Dar Pomorza. Opiekunami projektu są paniKatarzynaKubiak oraz pani DonataDymek – Stefaniak.

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://