Strona głównaO szkole

O szkole

Zespół Szkół Technicznychim. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie, jest szkołą, której tradycje edukacyjne kształcenia zawodowego sięgają początku XX wieku. W 1902 r. powołana została Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Męska. Na przestrzeni lat zmieniała się lokalizacja, wybudowano Warsztaty Szkolne i Internat. W 1975 roku zostały oddane do użytku nowe obiekty szkolne przy ul. Cieszkowskiego 17. Od tego czasu jest to siedziba szkoły popularnie nazywanej przez młodzież „na Cieszka”.  

Szkoła jest nowoczesna – wszystkie stanowiska dydaktyczne są wyposażone w zestaw komputerowy z projektorem multimedialnym. Od wielu lat funkcjonuje dziennik elektroniczny umożliwiając stały kontakt z rodzicami oraz monitoring postępów w nauce. Bazę dydaktyczną stanowi szkoła z ponad 20 nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi, pracownie elektryczno - elektroniczne, 2 sale gimnastyczne, 3 sale komputerowe, biblioteka z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacyjnym oraz świetlica. Uczniowie korzystają również z warsztatów i pracowni zlokalizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Słowackiego. W ramach działalności szkolnego Ośrodka Kształcenia Kierowców uczniowie technikum pojazdów samochodowych oraz Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych mają możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B, natomiast dla uczniów klas elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych  organizowane są kursy na uprawnienia elektryczne do 1kV. W szkole funkcjonuje Szkolne Centrum Kariery służąc różnymi formami doradztwa zawodowego oraz nowoczesny system zarządzania jednostką oparty na systemie informatycznym. Uczniowie technikum mogą zdobyć zawód: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik lotniczy, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik automatyk, technik ochrony środowiska oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczniowie szkoły branżowej mogą zdobyć zawód: elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, automatyk, kierowca mechanik.

 W celu przygotowania absolwentów technikum do kształcenia na dalszym etapie edukacji szkoła podejmuje szereg działań w ramach podpisanych umów partnerskich z uczelniami wyższymi:

- Politechnika Poznańska – realizowany wspólnie projekt „Czas zawodowców BIS” w ramach którego odbywają się zajęcia w laboratoriach Politechniki Poznańskiej a także praktyki i płatne staże w wiodących przedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego,

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie – zajęcia dla uczniów technikum w pracowniach wytrzymałości materiałów, fizyki i chemii przygotowane przez uczelnię.

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – kilkudniowe wyjazdy uczniów technikum lotniczego na zajęcia i wykłady przygotowane przez uczelnię, wizyty wykładowców i studentów w szkole oraz kurs specjalistyczny dla nauczyciela języka angielskiego z frazeologii lotniczej.

Szkoła przygotowuje również do wejścia na rynek pracy doposażając swoich absolwentów w szereg ponadprogramowych uprawnień jak: uprawnienia do spawania metodą TIG oraz MAG, prawo jazdy kat. B, B+E, do obsługi wózków jezdniowych, uprawnienia elektryczne do 1kV i inne. Uczniowie technikum w ramach realizowanych projektów mają możliwość odbycia dodatkowych praktyk i staży w zakładach pracy. Szkoła współpracuje z ponad 70-cioma zakładami pracy. Wiele zakładów wspiera szkołę w jej rozwoju przez doposażenie bazy dydaktycznej. 

O dobrym przygotowaniu do wejścia na rynek pracy świadczą badane przez szkołę losy absolwentów, które wskazują, że praktycznie wszyscy uczniowie po ukończeniu Szkoły otrzymują pracę i cieszą sie dobrą opinią pracodawców.

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://