Strona głównaEgzaminyEgzaminy maturalne

Egzaminy maturalne

Komunikaty dla maturzystów, którzy będą przystępować do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w 2023!

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2023 r.  wstępną deklarację maturalną składa do Dyrektora szkoły macierzystej, do dnia 30.09.2022 r.,  Jeśli uczeń chce dokonać zmian w deklaracji wstępnej składa deklarację ostateczną do dnia 7.02.2023 r. W przypadku braku zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

                Komunikaty dla absolwentów z poprzednich lat!

Absolwenci technikum dziennego z poprzednich lat składają deklarację ostateczną  Dyrektora szkoły macierzystej, do dnia 7.02.2023 r. 

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,  Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego oraz Ponadpodstawowej Szkoły Średniej, które kiedyś funkcjonowały w naszym Zespole Szkół, składają deklarację maturalną do  Dyrektora OKE w Poznaniu, do dnia 07.02.2023 r. 

                 KOMUNIKATY DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W LATACH SZKOLNYCH 2019/2020–2021/2022, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W LATACH 2020–2022 ZE WZGLĘDU NA COVID-19
 
 1. Absolwent, który w latach 2020–2022 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale przystąpił do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2023, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej oraz przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.  
  2. Absolwent, który w latach 2020–2022 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej oraz nie przystąpił do egzaminu z żadnego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo jedyny/wszystkie egzaminy na poziomie rozszerzonym zostały mu unieważnione, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2023, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej oraz przystępuje do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, oraz przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.
 3. Absolwenci, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w 2021 r., kiedy przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie było obowiązkowe, i nie zdali egzaminu maturalnego, w 2023 r. mają obowiązek przystąpić również do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego, nawet jeżeli takiego obowiązku nie mieli, kiedy przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.   
 
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 znajdują się poniżej.
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku
 
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego  obowiązująca w roku szkolnym 2022/20223 
 
 
Terminy i miejsce składania deklaracji maturalnej na egzamin w 2023 roku:
 
Druki deklaracji do pobrania:
 
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  19 sierpnia 2022 r.   w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2023.pdf
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  19 sierpnia 2022 r.     w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z   19 sierpnia 2022 r.     w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023
 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://