Strona głównaEgzaminyEgzaminy maturalne

Egzaminy maturalne

 

Komunikaty dla maturzystów!

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 r.  wstępną deklarację maturalną składa do Dyrektora szkoły macierzystej, do dnia 30.09.2020r.,  Jeśli uczeń chce dokonać zmian w deklaracji wstępnej składa deklarację ostateczną do dnia 7.02.2021 r., W przypadku braku zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2021.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2021.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/636/komunikat_o_przyborach_e8_em_2021.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/komunikat_informatyka_egzamin_maturalny_2021.pdf

 

 


 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://