Strona głównaO szkoleRada Rodziców

Rada Rodziców

W Zespole Szkół Technicznych  działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału, organizowanych podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym. 
Działalność Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 
W celu wspierania działalności statutowej, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 
Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców:  PKO BP SA Oddział 1 Gniezno 57 1020 4115 0000 9802 0056 4070
Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://