Strona głównaRekrutacjaBranżowa Szkoła II Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia

 

Uwaga absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia!

Prowadzimy nabór do Branżowej Szkoły II stopnia

 

Otwieramy kierunki:

1. Branżowa Szkoła II stopnia przygotowująca do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Po pozytywnym wyniku egzaminów zawodowych absolwent uzyska tytuł technika pojazdów samochodowych.

Naukę na tym kierunku mogą kontynuować absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia, którzy ukończyli naukę w zawodzie:

- 741203 elektromechanik pojazdów samochodowych – nauka kończy się egzaminem zawodowym w Izbie Rzemieślniczej /egzamin czeladniczy/ lub przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną /egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/  w kwalifikacji MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,

- 723103 mechanik pojazdów samochodowych – nauka kończy się egzaminem zawodowym w Izbie Rzemieślniczej /egzamin czeladniczy/ lub przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną /egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/ w kwalifikacji MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

 

2. Branżowa Szkoła II stopnia przygotowująca do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. Po pozytywnym wyniku egzaminów zawodowych absolwent uzyska tytułu technika mechanika.

Naukę na tym kierunku mogą kontynuować absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia, którzy ukończyli naukę w zawodzie:

- 723310 mechanik –monter maszyn i urządzeń – nauka kończy się egzaminem zawodowym w Izbie Rzemieślniczej /egzamin czeladniczy/ lub przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną /egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/ w kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,

- 722307 operator obrabiarek skrawających – nauka kończy się egzaminem zawodowym w Izbie Rzemieślniczej /egzamin czeladniczy/ lub przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną /egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/ w kwalifikacji MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających,

- 722204 ślusarz – nauka kończy się egzaminem zawodowym w Izbie Rzemieślniczej /egzamin czeladniczy/ lub przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną /egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/ w kwalifikacji  MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 

Regulamin rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów

Podanie o przyjęcie do klasy I  Branżowej Szkoły II stopnia dla  Dorosłych (forma zaoczna) 

 

 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://