Strona głównaRekrutacjaBranżowa Szkoła II Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia

 

Uwaga absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia!

Prowadzimy nabór do Branżowej Szkoły II stopnia.

 

Otwieramy kierunki:

1. Branżowa Szkoła II stopnia przygotowująca do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Po pozytywnym wyniku egzaminów zawodowych absolwent uzyska tytuł technika elektryka.

Naukę na tym kierunku mogą kontynuować absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia, którzy kształcili się w zawodzie:

- 741103 elektryk – nauka kończy się egzaminem zawodowym w Izbie Rzemieślniczej /egzamin czeladniczy/ lub przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną /egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/ w kwalifikacji EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

2. Branżowa Szkoła II stopnia przygotowująca do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji MG.43Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Po pozytywnym wyniku egzaminów zawodowych absolwent uzyska tytuł technika pojazdów samochodowych.

Naukę na tym kierunku mogą kontynuować absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia, którzy ukończyli naukę w zawodzie:

- 741203 elektromechanik pojazdów samochodowych – nauka kończy się egzaminem zawodowym w Izbie Rzemieślniczej /egzamin czeladniczy/ lub przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną /egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/  w kwalifikacjiMG.12Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,

- 723103 mechanik pojazdów samochodowych – nauka kończy się egzaminem zawodowym w Izbie Rzemieślniczej /egzamin czeladniczy/ lub przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną /egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/ w kwalifikacjiMG.18Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

 

3. Branżowa Szkoła II stopnia przygotowująca do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. Po pozytywnym wyniku egzaminów zawodowych absolwent uzyska tytułu technika mechanika.

Naukę na tym kierunku mogą kontynuować absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia, którzy ukończyli naukę w zawodzie:

- 723310 mechanik –monter maszyn i urządzeń – nauka kończy się egzaminem zawodowym w Izbie Rzemieślniczej /egzamin czeladniczy/ lub przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną /egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/ w kwalifikacji MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,

- 722307 operator obrabiarek skrawających – nauka kończy się egzaminem zawodowym w Izbie Rzemieślniczej /egzamin czeladniczy/ lub przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną /egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/ w kwalifikacji MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających,

- 722204 ślusarz – nauka kończy się egzaminem zawodowym w Izbie Rzemieślniczej /egzamin czeladniczy/ lub przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną /egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/ w kwalifikacji MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 

Regulamin rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów

Podanie o przyjęcie do klasy I  Branżowej Szkoły II stopnia dla  Dorosłych (forma zaoczna) 

 

 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://