Strona głównaO szkoleŚwietlica szkolna

Świetlica szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Cele i zadania świetlicy szkolnej

 1. zapewnienie opieki wychowawczej,
 2. tworzenie warunków do nauki własnej i samopomocy w nauce,
 3. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 4. nawiązanie do tradycji kultury narodowej poprzez udział młodzieży w uroczystościach i imprezach okolicznościowych,
 5. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
 6. wdrażanie zasad współdziałania w grupie.

2. Organizacja pracy w świetlicy szkolnej:

 1. świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole,
 2. świetlica czynna jest codziennie w godzinach podanych powyżej
 3. ze świetlicy szkolne korzystają uczniowie w ramach zastępstw pod nieobecność nauczyciela, uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć oraz uczniowie oczekujący na dojazd po zajęciach lekcyjnych,
 4.  Podczas zajęć w świetlicy sprawdzana jest obecność w dzienniku zajęć.

3. Prawa i obowiązki ucznia.

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki,
 2. korzystania z wyposażenia świetlicy: gier, książek, telewizora,
 3. zgłaszania własnych pomysłów dotyczących pracy świetlicy,
 4. życzliwego traktowania,
 5. swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
 6. poszanowania godności osobistej,
 7. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
 8. samodzielnej nauki,
 9. spożywania posiłków.

Uczeń zobowiązany jest do:

 1. wypełniania poleceń wychowawcy świetlicy,
 2. przebywania w świetlicy do czasu zakończenia zajęć,
 3. kulturalnego zachowania,
 4. dbania o czystość i estetykę pomieszczenia,
 5. szanowania powierzonego sprzętu,
 6. przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania,
 7. zachowania się w sposób bezpieczny dla siebie i innych,
 8. szanowania swojej i cudzej własności.

Z życia świetlicy

W świetlicy naszej szkoły odbywa się wiele imprez okolicznościowych i spotkań z ważnymi osobami. Uczniowie przy pomocy nauczycieli i wychowawców  często włączają się również w akcje charytatywne i chętnie pomagają  innym.


GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

na rok szkolny 2023/2024

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00 - 15.15

9.00 – 15.15

9.00 - 15.15

9.00 - 15.15

9.00 – 15.15

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://