Strona głównaDokumentyLegitymacja szkolna

Legitymacja szkolna

Legitymacja szkolna, dokument poświadczającym fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego*.

Dla ucznia w wieku szkolnym, nieposiadającego dowodu osobistego ani paszportu, legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości. Legitymacja ma formę kartonika o wymiarach 72×103 mm. W lewym górnym rogu legitymacji jest miejsce do wklejenia fotografii (formatu 30×42 mm) jej posiadacza. Oprócz imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL w legitymacji znajduje się numer legitymacji, pieczęć podłużna szkoły i podpisy (dyrektora i posiadacza), a na odwrocie miejsce na wpisy i pieczęcie, określające termin ważności legitymacji. Na rewersie legitymacji znajduje się napis "Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego".

Wydawanie i ewidencja  legitymacji jest obowiązkiem szkoły, do której uczęszcza uczeń.

* Korzystając z komunikacji publicznej należy sprawdzić „Regulamin” przewoźnika, określający uprawnionych do korzystania z biletów ulgowych.

Legitymacje szkolne otrzymują:

  • wszyscy uczniowie branżowej szkoły I stopnia,
  • wszyscy uczniowie technikum
  • słuchacze szkoły dla dorosłych, którzy nie ukończyli 24 lat,

Legitymacja jest ważna:

  • od 1 września aktualnego roku szkolnego do 30 września roku następnego, co poświadczone musi być okrągłym stemplem szkoły na rewersie legitymacji (w szkole dla dorosłych ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym semestrze poprzez umieszczenie pieczęci urzędowej szkoły),
  • gdy jest podpisana przez osobę, na której nazwisko została wystawiona,
  • nie nosi śladów poprawek, zmazań, na całej powierzchni jest czytelna.

 

Do pobrania:

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji
Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://