Strona głównaDla uczniaPedagog szkolny

Pedagog szkolny

 

Pedagog szkolny mgr Agata Nowak

a.nowak@zst.gniezno.pl

 


Wykaz godzin pracy pedagoga

na rok szkolny 2023/2024

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:30 – 15:30

8:30 – 15:55

8:30 – 14:45

10:30 – 16:50

8:30 – 15:30

 

Pedagog specjalny mgr Linda Jung


Wykaz godzin pracy pedagoga specjalnego

na rok szkolny 2023/2024

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:10 – 11:45

––––––––

8:10 – 12:45

14:10 – 17:00

––––––––

 


 

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  3. Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli,
  7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Ważne telefony kontaktowe:

116 111 – infolinia dla dzieci i młodzieży działa 24 godziny, 7 dni w tygodniu, z zachowaniem anonimowości

116 123 – dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym (kłopoty rodzinne, małżeńskie, z dziećmi, przemoc, uzależnienia, depresja itp.)

800 100 100 - bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty (agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania).

800 080 222 – bezpłatna, całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów, którzy potrzebują wsparcia i pomocy (przygnębienie, problemy w szkole, w domu, doświadczenie przemocy.

801 889 880 – telefon zaufania – uzależnienia behawioralne (internet, hazard, zakupy itp.)

„Pomarańczowa linia” 081 140 068 - pomoc dla rodziców, których dzieci piją alkohol

„Niebieska linia” Poznań, 061 852 22 42 – Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie


 

Ważne instytucje wspierające:

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (psycholodzy, pedagodzy)

Gniezno, ul. Wyszyńskiego 4, tel. 061 424 66 40

2. Dział Pomocy Środowiskowej i Rodziny (doradca zawodowy, psycholodzy, terapeuci rodzinni, psychiatra)

Gniezno, ul. Paczkowskiego 4, tel. 061 425 80 66

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  (pracownicy socjalni)

Gniezno, ul. Sobieskiego 20, tel. 061 426 25 81

4.Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Gniezno, ul. Poznańska 15, tel. 061 426 21 71

5. Dom Matki i Dziecka (ośrodek interwencji kryzysowej)

Gniezno, ul. Orła Białego 20, tel. 061 425 57 86

6. Komenda Powiatowa Policji  

Ogniwo Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii  st. asp. Aldona Nowak

Gniezno, ul. Jana Pawła II, tel. 061 426 46 76

7. Sąd Rejonowy (kuratorzy, sędzia rodzinny)

Gniezno, ul. Franciszkańska 9/10, tel. 061 423 93 00


 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zmieniała swoją lokalizację, aktualnie znajduje się przy ul. Wyszyńskiego 4 (budynek parterowy pogotowia).

Kontakt z placówką jest możliwy poprzez nr tel. 601 435 196 lub e-mail: poradnia@ppp.powiat-gniezno.pl lub ppp.gniezno@interia.pl

Adres strony internetowej: https://ppp.powiat-gniezno.pl/

Sekretariat poradni jest czynny w godzinach 7.30. - 15.30.

Druki do pobrania:

Informacja nauczyciela/wychowawcy o dziecku/uczniu POBIERZ

Opinia  nauczycieli   i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem na temat jego funkcjonowania
w  szkole dotycząca zorganizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia POBIERZ

Wniosek o zgłoszenie dziecka do poradni psychologiczno – pedagogicznej POBIERZ

Zaświadczenie lekarskie wydawane w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie objęcia
dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia POBIERZ

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia celem wydania orzeczenia o potrzebie
indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania POBIERZ

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia  na badanie
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gnieźnie POBIERZ


 

Telefony zaufania

Ważne instytucje wspierające

Jak skutecznie uczyć się w domu?

Relaksacja – sposób na odprężenie i wzmocnienie

Radzenie sobie ze stresem

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://