Strona głównaDla uczniaPedagog szkolny

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny mgr Agata Nowak

a.nowak@zst.gniezno.pl


Wykaz godzin pracy pedagoga

na rok szkolny 2020/2021

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9:00 – 12:40

9:00 – 14:10

9:00 - 12:40

11:00 – 16:50

9:00 – 12:40

 


Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  3. Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli,
  7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Ważne telefony kontaktowe:

116 111 – infolinia dla dzieci i młodzieży działa 24 godziny, 7 dni w tygodniu, z zachowaniem anonimowości

116 123 – dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym (kłopoty rodzinne, małżeńskie, z dziećmi, przemoc, uzależnienia, depresja itp.)  

800 100 100 - bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i on-line dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty (agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania)

800 080 222 – bezpłatna, całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów, którzy potrzebują wsparcia i pomocy  (przygnębienie, problemy w szkole, w domu, doświadczenie przemocy.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna podczas zdalnego nauczania

W związku z pandemią COVID – 19, zajęcia dydaktyczne w szkole są zawieszone. Pomimo zawieszenia zajęć pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest nadal udzielana uczniom, rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielom w formie konsultacji, porad i wsparcia drogą telefoniczną, e-mailową i przez dziennik elektroniczny.

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://