Strona głównaDla uczniaKoła zainteresowańSzkolne koło LOK

Szkolne koło LOK

Realizowane przedsięwzięcia: 

- Prowadzenie zajęć sekcji strzeleckiej  Szkolnego Koła LOK

- Przygotowanie i przeprowadzenie „Otwartych Mistrzostw ZST” w strzelaniu z broni pneumatycznej

- Przygotowanie i przeprowadzenie „ Powiatowych zawodów strzeleckich” z broni pneumatycznej dla nauczycieli

- Przygotowanie i przeprowadzenie „Powiatowego Konkursu Wiedzy Morskiej”

- Przygotowanie i przeprowadzenie „Mistrzostw Gniezna w dwuboju obronnym i pojedynku strzeleckim”

- Zajęcia dodatkowe na strzelnicy szkolnej dla szkół podstawowych

- Prowadzenie zajęć na strzelnicy szkolnej dla „Uniwersytetu III wieku”

Regulamin Szkolnego koła LOK

 

 

 

 

Przedsięwzięcia realizowane przez Szkolne Koło LOK

1. "Otwarte zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla młodzieży szkolnej"

Zasady uczestnictwa

 • zawodnicy muszą umieć posługiwać się bronią pneumatyczną i znają podstawowe zasady strzelania;

 • w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni przez szkołę;

 • można startować indywidualnie lub w składzie drużyny;

 • skład drużyny: trzy osoby – skład dowolny;

 • każda szkoła zgłasza dwie drużyny.

2. "Powiatowy Konkurs Wiedzy Morskiej"

Zasady uczestnictwa

 • udział brać może młodzież szkolna w wieku 12 – 19 lat ( dziewczęta i chłopcy ) zgłoszona w składzie drużyn lub indywidualnie;

 • posiada umiejętności pływackie – jest zdolny przepłynąć co najmniej 50 m;

 • nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w konkursie;

 • aby być sklasyfikowanym musi ukończyć wszystkie pięć konkurencji;

 • każda szkoła, klub, koło może zgłosić 2 drużyny lub 6 zawodników indywidualnych, w określonym terminie;

 • skład drużyny: 3 osoby ( w tym jedna dziewczyna ).

3. "Mistrzostwa Gniezna w dwuboju obronnym i pojedynku strzeleckim"

Zasady uczestnictwa

 • W krosie strzeleckim może startować młodzież po ukończeniu 13 lat dziewczęta i chłopcy;

 • Zostali zgłoszeni do udziału w zawodach przez szkołę (koło, klub) lub indywidualnie;

 • Legitymują się dobrym stanem zdrowia, muszą posiadać aktualny wpis w książeczce zdrowia lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach;

 • Posiadają dobre umiejętności strzeleckie z broni pneumatycznej, zawodnicy którzy po raz pierwszy zostali zgłoszeni do krosu strzeleckiego muszą być sprawdzeni teoretycznie i praktycznie z umiejętności strzeleckich;

 • Szkolenia i treningi organizuje LOK Gniezno, miejsca i terminy treningów będą przekazane do wiadomości dla zainteresowanych szkół, klubów i kół lub bezpośrednio zgłaszających się indywidualnie zawodników.

4. Zajęcia dodatkowe na strzelnicy szkolnej (bezpłatne) dla wszystkich uczniów zainteresowanych strzelaniem z broni pneumatycznej - minimum raz w tygodniu.

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://