Strona głównaDla uczniaKoła zainteresowańSzkolne koło PCK

Szkolne koło PCK

Celem działalności Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

Zadania koła:

- promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka (np. akcja krwiodawstwa),

- edukacja młodzieży w zakresie pierwszej pomocy  i profilaktyki zdrowotnej,

- uczestnictwo w konkursach, promowanie wśród młodzieży czytelnictwa, poradniki, książki w szkolnej bibliotece.

 

 

?

 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://