Strona głównaRekrutacjaTechnikum

Technikum

Nauka trwa 5 lat

Kierunki kształcenia w Technikum dla absolwentów szkoły podstawowej

technik elektryk  - wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia  elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej. Zatrudnienie w firmach zajmujących się montowaniem i uruchamianiem instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych, ocenianiem ich stanu technicznego oraz wykonywaniem pomiarów, sporządzaniem kosztorysów. Więcej informacji

technik mechatronik - montuje i demontuje elementy układów mechatronicznych, eksploatuje oraz  projektuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne.
Zatrudnienie w zakładach produkcyjnych przy urządzeniach automatyki produkcji w działach utrzymania ruchu oraz produkujących nowoczesne urządzenia automatyki i mechatroniki. 
Więcej informacji

technik pojazdów samochodowych * - organizuje i wykonuje obsługę pojazdów samochodowych. Zatrudnienie w zakładach obsługowo – naprawczych zaplecza motoryzacyjnego, przyjmowanie pojazdów do naprawy, diagnozowanie ich, posługiwanie się specjalistycznym sprzętem. Więcej informacji

* Klasa mundurowa - współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Komendą Powiatową Policji. 

 

Prezentacja szkoły

Film o szkole

  

 

                       

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://