Strona głównaEgzaminyEgzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące egzaminów kwalifikacyjnych w roku szkolnym 2022/2023

Formuła  pp2012 - dotyczy absolwentów

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Formuła pp2017 - dotyczy absolwentów

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Formuła pp2019 - dotyczy uczniów i słuchaczy

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/harmonogramy-komunikaty-i-informacje/

 


Informacje dla absolwentów przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2022/2023

Informatory o nauczanych zawodach – podstawa programowa 2017

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2/

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 – podstawa programowa 2017

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%202023_PP2017_Informacja_o_EPKwZ-7%20X%202022.pdf

Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2022/2023 – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/739/pp2012_2017_dostosowania_2022_2023.pdf

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2022/2023 – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

 


 

Informacje dla uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2022/2023

Informatory o nauczanych zawodach – podstawa programowa 2019

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/informatory/

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującego w roku szkolnym 2022/2023 – podstawa programowa 2019

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2203_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-23%20IX%202022-%20akt.pdf

Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/742/pp2019_dostosowania_2022_2023.pdf

Opłata za egzamin zawodowy w roku szkolnym 2022/2023 – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://