Strona głównaEgzaminyEgzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

 

Komunikaty!

1. Procedury i terminy związane z organizacją egzaminów

2. Wytyczne związane z zagrożeniem epidemiologicznym

3. Materiały i przybory pomocnicze, cześć pisemna styczeń - luty 2022 - podstawa 2017

4. Materiały i przybory pomocnicze, cześć pisemna styczeń - luty 2022 - podstawa 2019

5. Materiały i przybory pomocnicze, część praktyczna styczeń - luty 2022 - podstawa 2017

6. Materiały i przybory pomocnicze, część praktyczna styczeń - luty 2022 - podstawa 2019

 


Informacje dla uczniów klas czwartych kończących naukę w latach 2021/2022

Strona główna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/cms,5431,egzamin_zawodowy_pp_2017.htm

Informatory o nauczanych zawodach – podstawa programowa 2017

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2/

Informacje dla zdających – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/583/pp2017_informacje_dla_zdajacych.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022  – podstawa programowa 2017

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%202022_PP2017_Informacja_o_EPKwZ_20_08_2021%20-ostateczny.pdf

Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/694/pp2012_2017_dostosowania_2021_2022.pdf

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

 


Informacje dla uczniów branżowej szkoły I stopnia kończących naukę od roku szkolnego 2021/2022 oraz uczniów trzecich klas technikum

Strona główna egzaminu zawodowego – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/cms,5432,egzamin_zawodowy_pp_2019.htm

Informatory o nauczanych zawodach – podstawa programowa 2019

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/informatory/

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującego w roku szkolnym 2021/2022 – podstawa programowa 2019

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2022_%20PP2019_Informacja_o_EZ_20_08_2021-ostateczny.pdf

Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/697/pp2019_dostosowania_2021_2022.pdf

Opłata za egzamin zawodowy w roku szkolnym 2021/2022 – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://