Strona głównaEgzaminyEgzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

 

Komunikaty!

1. Procedury związane z organizacją egzaminów

2. Wytyczne związane z zagrożeniem epidemiologicznym

3. Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

4. Materiały i przybory pomocnicze, cześć pisemna styczeń - luty 2021

5.  Materiały i przybory pomocnicze, część praktyczna styczeń - luty 2021

 


 

KOMUNIKAT Dyrekcji Szkoły

Dotyczy uczniów oraz absolwentów przystępujących w roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego. 

Zapoznaj się z dokumentem zawierającym wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.: Przeprowadzanie_egzaminów -wytyczne_MEN_CKE_i_GIS

Proszę zwrócić uwagę na akapity zaznaczone żółtym kolorem (strona 5 i 7).

Po zapoznaniu się prosimy o przesłanie informacji zwrotnej dotyczącej względów zdrowotnych, jeśli takie względy występują. Jeśli nie występują, nie trzeba wysyłać wiadomości.

Absolwenci szkoły z lat 2018/2019 oraz wcześniejszych wysyłają informację na adres: sekretariat@zst.gniezno.plWiadomość prosimy zatytułować: Matura – wytyczne, względy zdrowotne. W treści wiadomości prosimy podać informację, o której mowa w dokumencie oraz imię i nazwisko.

Uczniowie oraz absolwenci z roku szkolnego 2019/2020 powyższe informacje przekazują wychowawcy klasy drogą elektroniczną (dziennik elektroniczny lub poczta służbowa).

 

 


 

W dniu 11 maja 2020 roku dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał informacje w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

  1. Informacje w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2012

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/582/pp2012_harmonogram_2020.pdf

  1. Informacje w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/583/pp2017_harmonogram_2020.pdf

  1. Informacje w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/584/pp2019_harmonogram_2020.pdf

 


Informacje dla absolwentów

Strona główna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2012

https://www.oke.poznan.pl/cms,2116,egzamin_zawodowy_pp_2012.htm

Informatory o nauczanych zawodach – podstawa programowa 2012

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/informatory/informatory/

Informacje dla zdających – podstawa programowa 2012

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/582/pp2012_informacje_dla_zdajacych.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa 2012

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2012_Informacja_o_egzaminie_%20potwierdzającym%20kwalifikacje%20w%20zawodzie_2019_2020.pdf

Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa 2012

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/581/pp2012_2017_dostosowania_2019_2020.pdf

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2012

https://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

 


Informacje dla uczniów kończących naukę w latach 2019/2020 oraz 2020/2021

Strona główna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/cms,5431,egzamin_zawodowy_pp_2017.htm

Informatory o nauczanych zawodach – podstawa programowa 2017

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2/

Informacje dla zdających – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/583/pp2017_informacje_dla_zdajacych.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 w roku szkolnym 2019/2020  – podstawa programowa 2017

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2017_Informacja_o_egzaminie_potwierdzającym%20kwalifiakcje%20w%20zawodzie_2019....pdf

Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/581/pp2012_2017_dostosowania_2019_2020.pdf

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

 


Informacje dla uczniów kończących naukę od roku szkolnego 2021/2022

Strona główna egzaminu zawodowego – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/cms,5432,egzamin_zawodowy_pp_2019.htm

Informatory o nauczanych zawodach – podstawa programowa 2019

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/informatory/

Informacje dla zdających według podstawy programowej 2019 – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/584/pp2019_informacje_dla_zdajacych.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującego w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa 2019

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2019_Informacja_o_egzaminie_zawodowym_2019_2020.pdf

Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/584/pp2019_dostosowania_2019_2020.pdf

Opłata za egzamin zawodowy w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://