Strona głównaDla uczniaSamorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II

 składa się z:

- Zarządu, w którego skład wchodzi przewodniczący samorządu uczniowskiego, pełniący równocześnie rolę przewodniczącego zarządu, jego zastępca oraz sekretarz

- Członków, realizujących zadania samorządu

- Rady Wolontariatu, która podejmuje działania w zakresie wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem.


 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.

- Pośredniczenie w kontaktach uczniów z dyrekcją szkoły.

- Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.

- Organizowanie życia kulturalnego.

- Organizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły.

- Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.

- Angażowanie się w wydarzenia wewnątrzszkolne i pozaszkolne.


 

Rolę doradcy służącego swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu Uczniowskiego pełni Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Organy Samorządu wybierane są w sposób równy, powszechny i tajny. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny


 

Aktualny skład Samorządu Uczniowskiego:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI – skład rok szkolny 2020/2021

Ewelina Woźniak – przewodnicząca 4Tuz

Nikodem Andrzejczak – zastępca 3TB

Paweł Pluta – sekretarz 3BC

Członkowie:

Dominika Smolińska 4Tuz

Dariusz Grzesiak 4Tuz

Dominik Latała 4Tam

Agata Woźniak 4Tuz

Weronika Szymańska 3TB

Weonika Sztuba 3TB

Szymon Pogorzelec 3TB

Patryk Cieślewicz 3BC

Jacek Szymański 3BA

Sandra Banach 3BA

Patryk Majewski 2TCg

Oliwier Stankowiak 2TAg

 

Rada Wolontariatu:

Dominika Smolińska 4Tuz

Agata Woźniak 4Tuz

Sandra Banach 3BA

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Małgorzata Modrzejewska oraz p. Katarzyna Kubiak

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://