Strona głównaDla uczniaSamorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II

 składa się z:

- Zarządu, w którego skład wchodzi przewodniczący samorządu uczniowskiego, pełniący równocześnie rolę przewodniczącego zarządu, jego zastępca oraz sekretarz

- Członków, realizujących zadania samorządu

- Rady Wolontariatu, która podejmuje działania w zakresie wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem.


 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.

- Pośredniczenie w kontaktach uczniów z dyrekcją szkoły.

- Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.

- Organizowanie życia kulturalnego.

- Organizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły.

- Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.

- Angażowanie się w wydarzenia wewnątrzszkolne i pozaszkolne.


 

Rolę doradcy służącego swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu Uczniowskiego pełni Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Organy Samorządu wybierane są w sposób równy, powszechny i tajny. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny


 

Skład Samorządu Uczniowiskiego 2023/2024

Zarząd:

Przewodniczący: Antoni Grzeczka 4TC

Zastępca: Borys Hartwich 3TB

Sekretarz: Bartosz Miśkiewicz 3TA

Członkowie:

Krzysztof Modrzejewski 1TB

Nicholas Rymer 1TD

Mateusz Błaszyński 2TB

Antoni Przybylski 2TB

Bartosz Chrzan 2TC

Aron Weinhold 3TB

Oliwier Dębowski 3TB

Eryk Kasprzak 3TB

Miłosz Grochowski 3TB

Kacper Alamenciak 4TC

Kacper Hadyński 4TC

Ryan Weinhold 4TC

Sebastian Szawala 4TC

 

Rada Wolontariatu:

Aron Weinhold 3TB

Miłosz Grochowski 3TB

Bartosz Chrzan 2TC

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. L. Pękała oraz p. K. Kubiak

 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://