Strona głównaDla uczniaSamorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II

 składa się z:

- Zarządu, w którego skład wchodzi przewodniczący samorządu uczniowskiego, pełniący równocześnie rolę przewodniczącego zarządu, jego zastępca oraz sekretarz

- Członków, realizujących zadania samorządu

- Rady Wolontariatu, która podejmuje działania w zakresie wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem.


 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.

- Pośredniczenie w kontaktach uczniów z dyrekcją szkoły.

- Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.

- Organizowanie życia kulturalnego.

- Organizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły.

- Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.

- Angażowanie się w wydarzenia wewnątrzszkolne i pozaszkolne.


 

Rolę doradcy służącego swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu Uczniowskiego pełni Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Organy Samorządu wybierane są w sposób równy, powszechny i tajny. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny


 

Aktualny skład Samorządu Uczniowskiego:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI – skład rok szkolny 2020/2021

Zarząd:

Przewodnicząca: Weronika Sztuba 3TB
Zastępca: Przemysław Dolata 3TA
Sekretarz: Patryk Majewski 2TCg

Członkowie:

Kacper Alamenciak 1TC
Jacek Polak 2TCg
Szymon Otuszewski 3TA
Sławomir Przybylski 3TD
Jakub Zuber 3TD
Jakub Radniecki 3TD
Weronika Szymańska 3TB
Nikodem Andrzejczak 3TB
Szymon Pogorzelec 3TB

Rada Wolontariatu:

Weronika Szymańska 3TB
Nikodem Andrzejczak 3TB
Szymon Pogorzelec 3TB

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Małgorzata Modrzejewska oraz p. Katarzyna Kubiak

 

 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://