Strona głównaDla uczniaSamorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II

 składa się z:

- Zarządu, w którego skład wchodzi przewodniczący samorządu uczniowskiego, pełniący równocześnie rolę przewodniczącego zarządu, jego zastępca oraz sekretarz

- Członków, realizujących zadania samorządu

- Rady Wolontariatu, która podejmuje działania w zakresie wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem.


 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.

- Pośredniczenie w kontaktach uczniów z dyrekcją szkoły.

- Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.

- Organizowanie życia kulturalnego.

- Organizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły.

- Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.

- Angażowanie się w wydarzenia wewnątrzszkolne i pozaszkolne.


 

Rolę doradcy służącego swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu Uczniowskiego pełni Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Organy Samorządu wybierane są w sposób równy, powszechny i tajny. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny


 

Aktualny skład Samorządu Uczniowskiego:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI – skład rok szkolny 2021/2022

Zarząd:

Przewodniczący: F. Marciniak 3TDp

Zastępca: K. Alamenciak 2TC

Sekretarz: C. Świercz 3TEp

Członkowie:

J. Maciuszek 1TA

B. Miśkiewicz 1TA

T. Nowakowski 1TB

A. Weinhold 1TB

A. Grzeczka 2TC

M. Koronka 2TC

B. Grzebyta 3TCg

J. Socha 3TCg

P. Majewski 3TCg

A. Tymosz 3TDp

J. Kardasz 3TDp

F. Imbiorowicz 3TEp

Rada Wolontariatu:

B. Grzebyta 3TCg

J. Maciuszek 1TA

A. Weinhold 1TB

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. L. Pękała oraz p. K. Kubiak

 

 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://