Strona głównaDla uczniaSamorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II

 składa się z:

- Zarządu, w którego skład wchodzi przewodniczący samorządu uczniowskiego, pełniący równocześnie rolę przewodniczącego zarządu, jego zastępca oraz sekretarz

- Członków, realizujących zadania samorządu

- Rady Wolontariatu, która podejmuje działania w zakresie wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem.


 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.

- Pośredniczenie w kontaktach uczniów z dyrekcją szkoły.

- Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.

- Organizowanie życia kulturalnego.

- Organizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły.

- Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.

- Angażowanie się w wydarzenia wewnątrzszkolne i pozaszkolne.


 

Rolę doradcy służącego swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu Uczniowskiego pełni Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Organy Samorządu wybierane są w sposób równy, powszechny i tajny. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny


 

Aktualny skład Samorządu Uczniowskiego:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI – skład rok szkolny 2022/2023

Zarząd:

Przewodniczący: Filip Marciniak 4TDp

Zastępca: Filip Imbiorowicz 4TEp

Sekretarz: Kacper Alamenciak 3TC

Członkowie:

Mateusz Błaszyński 1TB

Jakub Maciuszek 2TA

Bartosz Miśkiewicz 2TA

Tymoteusz Nowakowski 2TB

Aron Weinhold 2TB

Oliwier Dębowski 2TB

Borys Hartwich 2TB

Miłosz Grochowski 2TB

Antoni Grzeczka 3TC

Kacper Hadyński 3TC

Adrian Tymosz 4TDp

Jan Kardasz 4TDp

Cyprian Świercz 4TEp

Rada Wolontariatu:

Aron Weinhold 2TB

Adrian Tymosz 4TDp

Jakub Maciuszek 2TA

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. L. Pękała oraz p. K. Kubiak

 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://