Strona głównaDla uczniaSamorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II

 składa się z:

- Zarządu, w którego skład wchodzi przewodniczący samorządu uczniowskiego, pełniący równocześnie rolę przewodniczącego zarządu, jego zastępca oraz sekretarz

- Członków, realizujących zadania samorządu

- Rady Wolontariatu, która podejmuje działania w zakresie wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem.


 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.

- Pośredniczenie w kontaktach uczniów z dyrekcją szkoły.

- Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.

- Organizowanie życia kulturalnego.

- Organizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły.

- Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.

- Angażowanie się w wydarzenia wewnątrzszkolne i pozaszkolne.


 

Rolę doradcy służącego swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu Uczniowskiego pełni Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Organy Samorządu wybierane są w sposób równy, powszechny i tajny. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny


 

Aktualny skład Samorządu Uczniowskiego:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI – skład rok szkolny 2021/2022

Zarząd:

Przewodniczący: Filip Marciniak 3TDp

Zastępca: Kacper Alamenciak 2TC

Sekretarz: Cyprian Świercz 3TEp

Członkowie:

Jakub Maciuszek 1TA

Bartosz Miśkiewicz 1TA

Tymoteusz Nowakowski 1TB

Aron Weinhold 1TB

Antoni Grzeczka 2TC

Maksymilian Koronka 2TC

Bartosz Grzebyta 3TCg

Jakub Socha 3TCg

Patryk Majewski 3TCg

Adrian Tymosz 3TDp

Jan Kardasz 3TDp

Filip Imbiorowicz 3TEp

Rada Wolontariatu:

Bartosz Grzebyta 3TCg

Jakub Maciuszek 1TA

Aron Weinhold 1TB

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Lidia Pękała oraz p. Katarzyna Kubiak

 

 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://