Strona głównaDla uczniaWolontariat

Wolontariat

Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność, która ma na celu pomoc osobom i instytucjom potrzebującym.

Celem wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności oraz włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących.

Wspieramy inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, takie jak:


- zbiórki darów rzeczowych,

- zbiórki pieniędzy do puszek,

- udział w akcjach charytatywnych,

- udział w charytatywnych wydarzeniach kulturalnych,

- organizacja akcji charytatywnych,

- promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.


Radę Wolontariatu tworzą członkowie Samorządu Uczniowskiego:

Dominika Smolińska      4Tuz

Agata Woźniak                 4Tuz

Sandra Banach                 3BA

Rada Wolontariatu jest grupą otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.


Opiekunami Wolontaritu są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://