Strona głównaDla uczniaWolontariat

Wolontariat

Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność, która ma na celu pomoc osobom i instytucjom potrzebującym.

Celem wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności oraz włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących.

Wspieramy inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, takie jak:

- zbiórki darów rzeczowych,

- zbiórki pieniędzy do puszek,

- udział w akcjach charytatywnych,

- udział w charytatywnych wydarzeniach kulturalnych,

- organizacja akcji charytatywnych,

- promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.


Radę Wolontariatu tworzą członkowie Samorządu Uczniowskiego:

B. Grzebyta 3TCg

J. Maciuszek 1TA

A. Weinhold 1TB

Rada Wolontariatu jest grupą otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.


Opiekunami Wolontariatu są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

#bądźmy razem na święta

W listopadzie i grudniu członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu przeprowadzili szereg akcji mających na celu niesienie pomocy potrzebującym.

W szkole odbyły się zbiórki pieniężne („GóraGrosza“, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), artykułów papierniczych, higienicznych, puzzli i gier planszowych, a także karmy dla zwierząt.

Przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunami panią L. Pękałą oraz K. Kubiak przekazali zebrane w szkole podarunki do Parafii św. Wawrzyńca, Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie, Miejskich Świetlic Socjoterpeutycznych oraz oddziałuTowarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Dziękujemy wszystkim uczniom, klasom, wychowawcom oraz rodzicom, którzy wsparli nasze akcje.

Wasza pomoc jest bezcenna

#bądźmy razem na święta

KatarzynaKubiak

Lidia Pękała

 

 

 

 

 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://