Strona głównaDla uczniaWolontariat

Wolontariat

Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność, która ma na celu pomoc osobom i instytucjom potrzebującym.

Celem wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności oraz włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących.

Wspieramy inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, takie jak:

- zbiórki darów rzeczowych,

- zbiórki pieniędzy do puszek,

- udział w akcjach charytatywnych,

- udział w charytatywnych wydarzeniach kulturalnych,

- organizacja akcji charytatywnych,

- promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.


Radę Wolontariatu tworzą członkowie Samorządu Uczniowskiego:

Aron Weinhold 3TB

Miłosz Grochowski 3TB

Bartosz Chrzan 2TC

Rada Wolontariatu jest grupą otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.

Opiekunami Wolontariatu są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://