Strona głównaRekrutacjaBranżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia

Nauka trwa 3 lata zajęcia praktyczne mogą odbywać się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub u pracodawców

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kursach kwalifikacji zawodowych.

Kierunki kształcenia w  Branżowej Szkole I Stopnia:

- elektryk   - wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji. Zatrudnienie w firmach produkcyjnych oraz przemysłu energetycznego na stanowisku elektryka; w energetyce jako osoba naprawiająca urządzenia i linie energetyczne. Więcej informacji

- mechanik pojazdów samochodowych - wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych. Zatrudnienie w zakładach, warsztatach samochodowych przy naprawie samochodów. Więcej informacji

- operator obrabiarek skrawających  - obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie, przystosowane do obróbki elementów, polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu nadania im wymaganych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją. Przy współpracy z firmą Trepko S.A. Zatrudnienie w zakładach specjalizujących się w obróbce metali, przy obsłudze obrabiarek numerycznych (tokarek, frezarek). Więcej informacji 
Zapoznaj się z ofertą firmy Trepko S.A.

 

Prezentacja szkoły

Film o szkole

 

         

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://