Strona głównaEgzaminyEgzaminy maturalne

Egzaminy maturalne

 

Procedury dla zdających egzaminy maturalne w ZST w roku szkolnym 2021- 2022

 


 

Komunikat dla absolwentów z poprzednich lat!

Jeśli jesteś absolwentem szkoły, która już nie funkcjonuje w naszym Zespole, szkoły nieistniejącej lub ponadpodstawowej szkoły średniej - PAMIĘTAJ, że deklarację maturalną należy złożyć do Dyrektora OKE Poznań do dnia  31.12.2021 r.
Dotyczy to następujących typów szkół:
- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych 
- Liceum Profilowane
- Technikum Uzupełniające
- Ponadpodstawowa Szkoła Średnia

Komunikaty dla maturzystów!

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r.  wstępną deklarację maturalną składa do Dyrektora szkoły macierzystej, do dnia 30.09.2021 r.,  Jeśli uczeń chce dokonać zmian w deklaracji wstępnej składa deklarację ostateczną do dnia 7.02.2022 r. W przypadku braku zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Absolwenci technikum dziennego z poprzednich lat składają deklarację ostateczną do dnia 7.02.2022 r. 

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego oraz Ponadpodstawowej Szkoły Średniej składają deklarację do  Dyrektora OKE w Poznaniu, do dnia 31.12.2021 r. 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki%202022.pdf


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022. Druki deklaracji do pobrania.

https://www.oke.poznan.pl/cms,6016,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2021_2022.htm

 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://