Strona głównaEgzaminyEgzaminy maturalne

Egzaminy maturalne

 

Komunikaty  

1. Przydział sal jest wywieszony w gablocie szkolnej, na parterze, a w dniu egzaminu będzie wywieszony na tablicach, przy wejściach do szkoły. Dostępny jest również w sekretariacie szkoły. 
2. Procedury dotyczące organizacji egzaminu maturalnego, w tym bezpieczeństwa sanitarnego.
3. Harmonogram wejść na egzamin maturalny 

4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, w czerwcu 2021 r. Wniosek, absolwent lub jego rodzice składają do Dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Załącznik 6 
 

 


Komunikat

Dnia 19.04.2021 r. zostały ogłoszone wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2021. 

Zgodnie z nimi:
1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających […]. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy np. podchodzi do niego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

3. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystąpienia do egzaminu. W takiej sytuacji zdający może przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej
 
Podsumowując - w skrócie
- maseczka obowiązuje na terenie szkoły do momentu zajęcia miejsca egzaminacyjnego
- w trakcie egzaminu nie trzeba mieć maseczki
- jeśli ktoś na czas przemieszczania się po szkole nie może nosić maseczki prosimy  taką informację przekazać do sekretariatu,
do dnia 27.04.2021 r.

Wszystkie wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego zostaną umieszczone na stronie w terminie późniejszym. Dlatego też ważne jest aby codziennie przeglądać pocztę szkolną(dotyczy tegorocznych absolwentów)  oraz śledzić informacje umieszczane na stronie na stronie szkoły.


 

Komunikaty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego - aktualizacja z dnia 19.04.2021 r.
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/informacja_egzamin_maturalny_2021_aktualizacja2.pdf
  
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:  
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/0/20210419_egzaminy_2021_covid_wytyczne.pdf

 

 


 

Egzamin maturalny - zmiany w roku 2021: materiały z webinarium z dnia 20 stycznia 2021 r. dostępne tutaj 

Organizatorem wydarzenia był Wielkopolski Kurator Oświaty i Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 


 

Komunikaty dla maturzystów - aktualizacje

 
Informacje dotyczące deklaracji dla przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 roku

Termin ostateczny dla uczniów/absolwentów składających deklarację w szkole: 8.02.2021 r.:
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/informacje_dla_maturzystow_2021_szkola.pdf

Termin ostateczny dla uczniów/absolwentów składających deklarację w OKE: 15.01.2021 r.: 
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/informacje_dla_maturzystow_2021_oke.pdf

Opłata za egzamin maturalny
Szczegóły znajdują się pod linkiem https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego - aktualizacja z dnia 29.12.2020 r.
https://www.oke.poznan.pl/cms,5723,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2020_2021.htm

 Aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym w 2021 r. 
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. - pytania i odpowiedzi 
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/zasady-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego-w-2021-r-pytania-i-odpowiedzi/

 


Komunikaty dla maturzystów!

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 r.  wstępną deklarację maturalną składa do Dyrektora szkoły macierzystej, do dnia 30.09.2020r.,  Jeśli uczeń chce dokonać zmian w deklaracji wstępnej składa deklarację ostateczną do dnia 7.02.2021 r., W przypadku braku zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2021.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2021.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/636/komunikat_o_przyborach_e8_em_2021.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/komunikat_informatyka_egzamin_maturalny_2021.pdf


Komunikat OKE dotyczący opłaty za egzamin maturalny

 https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm


 


 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://