Strona głównaDla uczniaZawody, w których kształcimy

Zawody, w których kształcimy

Kierunki kształcenia w Technikum 

technik elektryk  - wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia  elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej. Zatrudnienie w firmach zajmujących się montowaniem i uruchamianiem instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych, ocenianiem ich stanu technicznego oraz wykonywaniem pomiarów, sporządzaniem kosztorysów. Więcej informacji

technik mechatronik - montuje i demontuje elementy układów mechatronicznych, eksploatuje oraz  projektuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne.
Zatrudnienie w zakładach produkcyjnych przy urządzeniach automatyki produkcji w działach utrzymania ruchu oraz produkujących nowoczesne urządzenia automatyki i mechatroniki. 
Więcej informacji

technik pojazdów samochodowych * - organizuje i wykonuje obsługę pojazdów samochodowych. Zatrudnienie w zakładach obsługowo – naprawczych zaplecza motoryzacyjnego, przyjmowanie pojazdów do naprawy, diagnozowanie ich, posługiwanie się specjalistycznym sprzętem. Więcej informacji

technik automatyk - nadzoruje prawidłową pracę maszyn i urządzeń, usuwa awarie i podejmuje działania korygujące na liniach produkcyjnych oraz w dziale utrzymania ruchu; projektuje, programuje  i uruchamia urządzenia automatyki w laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych i ośrodkach badawczych. Więcej informacji

technik elektronik - montuje elementy oraz układy elektroniczne na płytkach drukowanych, wykonuje instalacje elektroniczne i instaluje urządzenia elektroniczne, uruchamia układy i instalacje elektroniczne, demontuje i przygotowuje do recyklingu elementy, urządzenia i instalacje elektroniczne, użytkuje instalacje i urządzenia elektroniczne, konserwuje i naprawia instalacje oraz urządzenia elektroniczne.

* Klasa mundurowa - współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Komendą Powiatową Policji. 

 

Kierunki kształcenia w  Branżowej Szkole I Stopnia 

- elektryk   - wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji. Zatrudnienie w firmach produkcyjnych oraz przemysłu energetycznego na stanowisku elektryka; w energetyce jako osoba naprawiająca urządzenia i linie energetyczne. Więcej informacji

- elektromechanik pojazdów samochodowych  - diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych. Zatrudnienie w warsztatach samochodowych przy naprawie urządzeń elektronicznych samochodu (oświetlenie, elektrycznie opuszczane szyby, ogrzewanie tylnej szyby, czujniki deszczu, parkowania itp.) Więcej informacji

- mechanik pojazdów samochodowych - wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych. Zatrudnienie w zakładach, warsztatach samochodowych przy naprawie samochodów. Więcej informacji

- operator obrabiarek skrawających  - obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie, przystosowane do obróbki elementów, polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu nadania im wymaganych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją. Przy współpracy z firmą Trepko S.A. Zatrudnienie w zakładach specjalizujących się w obróbce metali, przy obsłudze obrabiarek numerycznych (tokarek, frezarek). Więcej informacji

 

Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowo-analitycznym

Nauka trwa 4 lata. Kształcenie kierunkowe odbywać się będzie przy współpracy Zespołu z Akademią Nauk Stosowanych w Gnieźnie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Komendą Powiatową Policji.

Perspektywa dla absolwentów:

- kontynuacja kształcenia w wyższych szkołach wojskowych i cywilnych  np. na studiach inżynierskich w Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie na kierunku analityka bezpieczeństwa, także w obszarach ratownictwa medycznego i szeroko rozumianego bezpieczeństwa;

- pełnienie służby wojskowej w korpusie podoficerów i na stanowiskach analitycznych.

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://