Strona głównaKomunikaty

Komunikaty

24/04/2021

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Od 26.04.2021 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowane będą w zaplanowanych dniach tygodnia oraz w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo zajęcia praktyczne .

Ponadto od w/w dnia realizowane będą praktyki zawodowe u pracodawców, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu a aktualna sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

 

W Zespole Szkół Technicznych praktyki zawodowe odbędą się w klasach:

III TA   technik elektryk 10.05.2021÷04.06.2021,

           technik elektronik 10.05.2021÷04.06.2021,

III TB   technik pojazdów samochodowych 10.05.2021÷04.06.2021,

          technik mechanik lotniczy 10.05.2021÷04.06.2021,

III TC   technik automatyk 10.05.2021÷04.06.2021,

           technik mechanik 10.05.2021÷11.06.2021.

 

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.« WróćPartnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://