Strona głównaAktualności

Aktualności

10/06/2022

UMOWA PATRONACKA MIĘDZY NB POLSKA VELUX A ZST
UMOWA PATRONACKA MIĘDZY NB POLSKA VELUX A ZST

W dniu 10 czerwca 2022 roku miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy Patronackiej między NB Polska Velux a Zespołem Szkół Technicznych. Jest to kolejny przełomowy moment w życiu naszej szkoły.

W zgodzie z założeniami umowy, z oferty będą mogli korzystać uczniowie kształcący się w zawodzie technik automatyk. Nie wykluczone jednak, że z praktyk zawodowych skorzysta również młodzież ucząca się na kierunkach: technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik.

Dzięki podpisaniu tejże umowy będzie możliwa wielopłaszczyznowa współpraca, wpływająca, bez wątpienia, na rozwój szkolnictwa branżowego.

Najważniejszym elementem porozumienia są praktyki zawodowe, które oferuje NB Polska Velux uczniom ZST. Poza tym, współpraca ta przyczyni się do wymiany doświadczeń czy promocji NB Polska Velux i ZST.

Co ważne, szczególnie uzdolnieni uczniowie będą mogli liczyć na nagrody, a osoby w trudnej sytuacji finansowej – na pomoc w zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych.

Karolina Słomian

 « WróćPartnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://