Strona głównaKomunikaty

Komunikaty

Nauczanie zdalne
13/12/2021

Nauczanie zdalne

1. Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wyjątkiem:

- Szkoła Branżowa I stopnia - zajęcia praktyczne w CKZiU oraz u pracodawców odbywają się stacjonarnie, zgodnie z planem,

- Technikum - zajęcia odbywające się w ciągu jednego dnia w CKZiU realizowane są stacjonarnie - dotyczy to klas: 2TA, 2TB, 2TC, 3TBg, 3TDp, 3TEp.

2. Zimowa przerwa świąteczna: od 23 do 31 grudnia 2021 r.

3. Dzień 6 stycznia 2022 r. (czwartek) Święto Trzech Króli - dzień wolny od pracy.

4. Branżowa Szkoła II stopnia:

- zjazd 8-9 stycznia 2022 r. odbywa się zdalnie,

- egzaminy semestralne 14-16.01.2022 r. odbywają się stacjonarnie.

5. Od 10 stycznia 2022 r. do 14 stycznia 2022 r. - nauczanie stacjonarne.

6. Do komunikacji między uczniami/słuchaczami oraz nauczycielem służy dziennik elektroniczny oraz szkolna poczta G-mail. Lekcje będą prowadzone przy wykorzystaniu platformy Meet oraz aplikacji Classroom. Lekcje zdalne trwają 30 minut, 15 minut jest przeznaczone na pracę własną ucznia/słuchacza.

 

 

 

 « WróćPartnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://