Strona głównaAktualności

Aktualności

17/10/2020

Nauczanie hybrydowe
Nauczanie hybrydowe

Zmiany w sposobie nauczania

W związku z wprowadzeniem w naszej szkole nauczania hybrydowego:
- w dniach 19-23 października zajęcia w szkole mają uczniowie wszystkich klas 1,3 oraz 4. Klasy 2 mają zajęcia zdalne.
- w dniach 26-30 października zajęcia w szkole mają uczniowie wszystkich klas 2 oraz 4. Klasy 1 i 3 mają zajęcia zdalne.

 

Uwaga! Zajęcia praktyczne u pracodawców i w CKZiU odbywają się bez zmian.

Lekcje zdalne zostają skrócone do 30 minut przed komputerem, pozostałe 15 minut uczeń przeznacza na pracę własną. Wszystkie lekcje zdalne odbywają się według dotychczasowego planu i rozpoczynają się w tych samych godzinach. Podczas lekcji zdalnej nauczyciel sprawdza obecność ucznia na zajęciach i odnotowuje ją w dzienniku elektronicznym.
Uczeń ma obowiązek wykonania zadań zleconych przez nauczyciela. Wybrane zadania podlegają ocenie. Nauczyciele mogą podczas pracy zdalnej wykorzystywać dostępne aplikacje Google: Meet, Classroom. Uczeń korzysta z e-maila szkolnego. Możliwa jest komunikacja poprzez dziennik elektroniczny.


 « WróćPartnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://